Profesionalni Alko-test uređaji i aparati

S obzirom na dugogodišnje iskustvo na poslovima fizičko-tehničkog obezbeđenja objekata, a u cilju povećanja bezbednosti zaposlenih, proizvodnje i usluga, u našoj ponudi našli su se profesionalni alko-test uređaji pogodni za kontrolu zaposlenih na radnim mestima sa visokim stepenom rizika od povreda, profesionalnih vozača, rukovalaca raznim mašinama, na poslovima fizičkog obebeđenja objekata, građevinskih radnika, zdravstvenih radnika…

Obezbedite zaposlenima i svojim proizvodima i uslugama maksimalnu sigurnost i bezbednost!

Digitalni alkohol tester projektovan je tako da omogućava korisniku da testira sadržaj alkohola u dahu, što je povezano sa sadržajem alkohola u krvi. Duvajući u uložak na vrhu aparata, na displeju dobijete indikaciju nivoa alkohola u dahu.

Alko-test Drager 6820

Dräger Alcotest 6820

VISOKO KVALITETNA IZRADA

Profesionalni uređaj za merenje alkohola u dahu mora biti otporan na greške u rukovanju kao i pokušaje prevare. Novi dizajn Alcotest 6820 uređaja i kvalitetna izrada čine ovaj uređaj idealnim za upotrebu u nepovoljnim radnim uslovima. Zahvaljujući otpornom materijalu kućišta ovaj alko-test uređaj visoko je otporan na teške vremenske uslove kao što su hladnoća, toplota i vlaga, i zadovoljava klasu zaštite IP 54.

Aparat poseduje grafički LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem, koji je lako čitljiv u mraku i na jakom svetlu. Proširena memorija Alcotesta 6820 je sposobna da zabeleži 5000 test rezultata. Optička veza omogućava i bežični prenos rezultata merenja ka Dräger mobilnom štampaču. Podaci iz memorije se mogu prebaciti na PC uz pomoć USB konekcije, i ista ta konekcija se može upotrebiti za konfigurisanje alko-test uređaja.

ENVITEC 6020+

AlcoQuant® 6020 je postavio nove standarde u preciznosti, pouzdanosti i lakom korišćenju.
Korišćenje AlcoQuant® 6020 uređaj je izuzetno lako. Neposredan meni je kontrolisan sa samo tri dugmeta. Sve relevantne informacije kao što je status uređaja, izmerene vrednosti i poruke sa greškama se pojavljuju u tekstualnom obliku na grafičkom displeju sa pozadinskim osvetljenjem. Korisnički interfejs je jednostavan i samovođen.

Poslednja tehnologija omogućava precizno merenje i bezbednost uređaja. Izdržljivo kućište je dizajnirano u skladu sa ergonomičnim načelima i omogućava sigurno rukovanje uređajem. Nakon što uključite uređaj on pokreće automatsko samotestiranje i kontinuirano prati uzorak u procesu, tako da se greške odmah detektuju.

Alko-test Envitec 6020+
Alko-test ALP1 Alcoscan

ALCOSCAN ALP-1

ALP-1 alcoscan je ugrađen je visokokvalitetan zamenjivi kalibracioni elektrohemijski senzor poslednje tehnološke generacije visoke preciznosti, brz odziv senzora i prikazivanje rezultata na LCD displeju. Rezultati testova se pamte u alko-test aparatu i mogu se prebaciti u kompjuter preko MAX 30 CD softvera i kabla koji čine sastavni deo paketa.

Etilometar ALP-1 je tako dizajniran da se koristi lako preko tri tastera, sve komande se jasno očitavaju na LED ekranu sa pozadinskim osvetljenjem. Navigacionim tasterom se lako vrši kontrola alkoholisanih lica.