Automatika za kapije

Klizni mehanizmi za kapije

Automatizacije za klizne kapije dizajnirane su u nekoliko različitih varijanti. Zahvaljujući svom prelepom dizajnu i efikasnosti primene na različite veličine i tipove kapija, primenljive su na sve kapije u rasponu od 400kg do preko 2000kg težine.

Svi motori za kapije dostupni su sa mehaničkim i magnetskim graničnim prekidačima.

Klizni mehanizam za kapije BH30

Krilni mehanizmi za kapije