Kontrolni centar

KONTROLNI CENTAR – Mesto sa stalnim prisustvom osoblja u kome se primaju informacije koje se tiču nadgledanja statusa jednog ili više alarmnih sistema prema kojima se postupa po propisanim uputstvima.

Organizacijom centra za tehničko obezbeđenje automatski se smanjuje potreban broj radnika na poslovima fizičkog obezbeđenja, što je vrlo važno ako obezbeđenje posmatramo sa ekonomskog aspekta. Sve informacije o napadu na objekat, prenose se do centra gde se vrši brza i stručna obrada istih, a potom se prenosi nadležnoj službi koja vrši intervenciju.

Alarm Control Center Software