Kripto zaštita

DigiCRYPT

DigiCRYPT sistem je s-kraja-na-kraj VoIP kodirano softversko rešenje zaštite za mobilne telefone. Aplikacija omogućava kodirani razgovor, komunikaciju tekstualnim porukama i razmenu fajlova. Ne zahteva nikakve hardverske nadogradnje za sam mobilni telefon, a za kodiranje koristi 4096-bitni RSA javni i 256-bitni AES privatni ključ, gde se AES ključ menja pre i posle svake sesije (razgovora).

Mreže 3G/UMTS, GPRS/EDGE i WiFi mogu se koristiti za prebacivanje glasovnih i pisanih podataka. Postoji i dostupna aplikacija za personalni računar, pa su i pozivi sa mobilnog na PC mogući putem te dve aplikacije. Aplikacija je dostupna i za Windows i za Macintosh platformu, kao i za Android i iOS mobilne platforme.

enkripcija podataka
enkripcija podataka