Sistemi detekcije prolaska na crveno svetlo i brzine kretanja

DigiRED Sistem

DigiRED sistem je uređaj koji detektuje vozila pri prolasku na crveno svetlo i (opciono) meri brzinu kretanja. Uređaj se postavi na određenom delu puta. Što se tiče konfiguracije sistema, digiRED se može koristiti za detekciju vozila koja prelaze na crveno svetlo. Njime se takođe može meriti brzina kretanja vozila ili obavljati kontrola brzine kretanja. Može se koristiti i u obe svrhe istovremeno.

Komponente sistema su: IP kamera visoke rezolucije – koristi se za fotografisanje vozila, dRED modul – jedinica mikrokontrolera za komunikaciju između glavnog kompjutera i svih periferijskih uređaja, glavni kompjuter – onaj na kome radi softver RLD (Red Light Detection), GSM modem, GPS modul, LED IR iluminator, Pb-Gel baterija itd.

kontrola brzine kretanja vozila