Video obezbeđenje

Avigilon logo - video nadzorVideo obezbeđenje je sastavni deo bilo kojeg ozbiljnijeg integralnog sistema obezbeđenja. Osnovni cilj sistema jeste da se spreči odnošenje vrednih stvari iz štićenog prostora ili objekta, da se smanji vreme boravka provalnika u prostoru dolaskom interventnih ekipa, policije i sl.

Dugogodišnjim iskustvom u radu sa sistemima video nadzora, PanAS je izabrao i sarađuje sa najboljim svetskim proizvođačima video opreme kao što je Avigilon i dr.

Smart Video System obezbeđuje aktiviranje sistema za video nadzor na pokret u zoni snimanja sa automatskim arhiviranjem svih događaja. Obezbeđujemo i potreban softver, obuku, tehničku podršku i servisiranje sistema