VAŠA BEZBEDNOST, NAŠA BRIGA!

Projektovanje i nadzor nad izvođenjem sistema tehničke zaštite

Na osnovu Plana sistema tehničke zaštite, kao i posebnih zahteva vlasnika ili korisnika objekta, izrađuje se projektni zadatak za izvođenje sistema tehničke zaštite.

Projektnim zadatkom utvrđuju se parametri potrebni za izradu projekta sistema tehničke zaštite, a naročito se treba voditi računa o:

  • vrsti tehničke zaštite;
  • smeštaju centra tehničke zaštite (kontrolni paneli, server, DVR /NVR uređaji i ostala oprema sistema tehničke zaštite);
  • razmeštaju uređaja i opreme (detektori, kamere, sirene i sl.);
  • načinu polaganja kablova, (kablovi za povezivanje).

Projektovanje sistema tehničke zaštite obuhvata:

  1. implementaciju plana sistema tehničke zaštite,
  2. izbor uređaja i opreme,
  3. izradu projektne dokumentacije.

Za ugradnju sistema tehničke zaštite kao i pojedinačnih uređaja tehničke zaštite za I kategoriju objekata obavezno se izrađuje projekat, u skladu sa propisima o planiranju i izgradnji. Za ugradnju sistema tehničke zaštite za II i III kategoriju štićenih objekata izrađuje se projekat izvedenog objekta. Za IV i V kategoriju štićenih objekta izrađuje se grafički prikaz (skica) rasporeda ugrađenih uređaja i sistema tehničke zaštite.

PanAS D.O.O. Novi Sad

Kompletna rešenja sistema tehničke zaštite

PanAS Bezbednosni i sigurnosni sistemi
Kontaktirajte nas:

PanAS D.O.O.
Dostojevskog 14, 21000 Novi Sad

Radno vreme: pon-pet 08-16h

Tel/fax: 021/4790-224, 021/4790-225

Email: office@pan-as.com

© 2018 PanAS doo | Sva prava zadržana. | Izrada sajtova Zequester