Sistemi detekcije prolaska na crveno svetlo i brzine kretanja

DigiRED Sistem

DigiRED sistem je uređaj koji detektuje vozila pri prolasku na crveno svetlo i (opciono) meri brzinu kretanja. Uređaj se postavi na određenom delu puta. Što se tiče konfiguracije sistema, digiRED se može koristiti za detekciju vozila koja prelaze na crveno svetlo. Njime se takođe može meriti brzina kretanja vozila ili obavljati kontrola brzine kretanja. Može se koristiti i u obe svrhe istovremeno.

Komponente sistema su: IP kamera visoke rezolucije – koristi se za fotografisanje vozila, dRED modul – jedinica mikrokontrolera za komunikaciju između glavnog kompjutera i svih periferijskih uređaja, glavni kompjuter – onaj na kome radi softver RLD (Red Light Detection), GSM modem, GPS modul, LED IR iluminator, Pb-Gel baterija itd.

kontrola brzine kretanja vozila
kontrola brzine kretanja vozila

Detekcija i kontrolni centar

Zone 0 i 1 koriste se za merenje prosečne brzine vozila, dok se zone 1 i 2 koriste za proveru prelaska vozila na crveno svetlo. Informacije dobijamo na osnovu statusa semafora (crveno, žuto, zeleno) i zahvaljujući ovim informacijama, nadgledamo saobraćaj. Status semafora i prosečna brzina vozila se vide na svim slikama, bez obzira na instalirane module. 

Ukoliko imamo mrežnu konekciju od digiRED sistema do kontrolnog centra, sa udaljenosti možemo da pristupimo nekolicini digiRED uređaja i tako izmeniti podešavanja, preuzeti merenja i slično. Druga interesantna opcija koja se može podesiti je smirivanje saobraćaja spajanjem digiRED uređaja na susedne semafore. Ukoliko je prevelika brzina detektovana, digiRED može podesiti sledeći svetlosni znak na crveno i time regulisati brzinu kretanja.

kontrola brzine kretanja vozila