Video obezbeđenje

Avigilon logo - video nadzorVideo obezbeđenje je sastavni deo bilo kojeg ozbiljnijeg integralnog sistema obezbeđenja. Osnovni cilj sistema jeste da se spreči odnošenje vrednih stvari iz štićenog prostora ili objekta, da se smanji vreme boravka provalnika u prostoru dolaskom interventnih ekipa, policije i sl.

Dugogodišnjim iskustvom u radu sa sistemima video nadzora, PanAS je izabrao i sarađuje sa najboljim svetskim proizvođačima video opreme kao što je Avigilon i dr.

Smart Video System obezbeđuje aktiviranje sistema za video nadzor na pokret u zoni snimanja sa automatskim arhiviranjem svih događaja. Obezbeđujemo i potreban softver, obuku, tehničku podršku i servisiranje sistema

Kamere za video nadzor

Avigilon video nadzor1-2 Megapixel H.264 HD Micro Dome, Dnevno/Noćno, Motion JPEG, 2.8mm optika

Avigilon video nadzor1-5 Megapixel H.264 HD Dome Kamera, Dnevno/Noćno, 3-22mm optika

Avigilon video nadzor1-5 Megapixel H.264 HD Kamera, 1080p/WDR, Dnevno/Noćno, 3-22m optika

HD Bullet Kamera, 1-5 Megapixel, 720p/1080p/WDR, IR, 3-22mm optika

Avigilon video nadzorHD PTZ Kamera, 1-2 Megapixel, 720p/1080p/WDR, Dnevno/Noćno, viseća

Avigilon video nadzorHD Pro Kamera, 8-29 Megapixel, Color, EF/auto-iris optika

Uređaji za snimanje

Avigilon mrežni uređaji za snimanje dolaze u veličinama od 1 TB dvo-monitorske radne stanice, do 21 TB rek-fiksiranog servera.