Servisiranje i održavanje

PanAS već skoro 30 godina vrši servisiranje i održavanje alarmnih sistema, sistema video nadzora i interfonskih sistema. O kvalitetu naših usluga govori činjenica da u svom dosadašnjem radu naše preduzeće iza sebe ima više od 1500 zadovoljnih klijenata. Preko 500 klijenata koristi naše usluge: redovno servisiranje, održavanje i nadogradnju sistema.

Redovno servisiranje i održavanje je jedna od ključnih stavki kako bi ste bili sigurni da će Vaš sistem funkcionisati besprekorno u svakom trenutku. Napredna tehnologija u našem servisnom centru osigurava da ćemo uvek biti spremni da u najkraćem roku, servisiramo Vaš sistem.

PanAS - Održavanje i servisiranje

Tehnička podrška i održavanje

Zaštitite vašu kuću i porodicu, vaše preduzeće sa našom 24-časovnom, vrhunskom uslugom monitoringa. Vašim izborom sigurnosnog sistema pod nadzorom, i planova servisa, lako možete dobiti uslugu koja će biti pravo rešenje za vas i vašu porodicu. Ceo naš tim stoji iza Vas Sa 24 časovnim, 365 dana u godini nadzorom vašeg sigurnosnog sistema, možete se opustiti, imajući na umu da je naš tim uvek u stanju pripravnosti, bez obzira da li ste Vi kod kuće ili ne.

Veza izmedu sistema tehničkog obezbeđenja i centra za tehničko obezbeđenje ostavruje se putem direktne veze, poprečnih veza, telefonskih linija, mobilnom telefonijom, radio vezom. Kontrolni centar ima svoju funkciju 24 sata dnevno. U samom centru je smeštena sva potrebna tehnička oprema, koju nadgleda i kontroliše stručno obučen, snalažljiv i komunikativan radnik.

PanAS - Održavanje i puštanje u rad

Tehnička podrška i održavanje

Ovaj vid tehničke podrške sastoji se u kompletnom preuzimanju brige o radu i ispravnosti protiv-provalnog alarmnnog sistema.

 • Preventivni kompjuterski monitoring 24 sata
 • Redovni servisni pregledi kompletnog sistema svaka 3 meseca
 • Vanredni sevisi – u slučaju eventualnih kvarova na sistemu
 • Prioritetan izlazak i intervencija servisne ekipe po pozivu
 • Mogućnost prijema mesečnih izveštaja o kompletnom radu sistema
 • BESPLATNA zamena SVIH neispravnih i dotrajalih delova – BESPLATNA REDOVNA zamena akumulatorskih baterija u sistemu svaka 24 meseca
 • Svi klijenti koji koriste ovu vrstu usluge 5 godina neprekidno, nakon pete godine BESPLATNO im se ZAMENJUJE ALARMNA CENTRALA.

 

servis i održavanje alarma
servis i održavanje alarmnih sistema

Servisna tehnička podrška

 • Redovni servisni pregledi kompletnog sistema svaka tri meseca
 • Vanredni servisi – u slučaju eventualnih kvarova na sistemu
 • Preventivni kompjuterski monitoring – nadzor 24 sata
 • Prioritetan izlazak i intervencija servisne ekipe po pozivu
 • Mogućnost prijema mesečnih izveštaja o kompletnom radu sistema
 • Svi delovi sistema koji se menjaju ili opravljaju padaju na teret vlasnika – korisnika protiv-provalnog alarmnog sistema