Aparati za testiranje na drogu

S obzirom na dugogodišnje iskustvo na poslovima fizičko-tehničkog obezbeđenja objekata, a u cilju povećanja bezbednosti zaposlenih, proizvodnje i usluga, u našoj ponudi našli su se profesionalni alko-test uređaji pogodni za kontrolu zaposlenih na radnim mestima sa visokim stepenom rizika od povreda, profesionalnih vozača, rukovalaca raznim mašinama, na poslovima fizičkog obebeđenja objekata, građevinskih radnika, zdravstvenih radnika…

Obezbedite zaposlenima i svojim proizvodima i uslugama maksimalnu sigurnost i bezbednost!

Digitalni alkohol tester projektovan je tako da omogućava korisniku da testira sadržaj alkohola u dahu, što je povezano sa sadržajem alkohola u krvi. Duvajući u uložak na vrhu aparata, na displeju dobijete indikaciju nivoa alkohola u dahu.

Draeger DrugTest 5000

Dräger DrugTest® 5000

Uređaj za otkrivanje psihoaktivnih supstanci

Bez pipetiranja, bez kapanja, bez tempiranja vremena: Sakupljanje uzorka tečnosti usne duplje je brzo i lako sa Dräger DrugTest® 5000. Sakupljeni uzorak se zatim može odmah analizirati radi dobijanja tačnih rezultata na licu mesta.

Dräger DrugTest 5000 komplet za testiranje je sistem za uzorkovanje spreman za upotrebu. Želite da proverite sumnjivu osobu? Samo skinite navlaku i dajte test kasetu licu koje testirate. Lice koje se testira pomera gornji deo sakupljača napred-nazad između obraza i desni dok integrisani indikator ne pokaže da je sakupljeno dovoljno uzorka. To obično traje kraće od jednog minuta, a nikada duže od četiri minuta. Lice koje se testira vam vraća test kasetu – i vi nećete doći u dodir sa uzorkom pljuvačke.