GPS praćenje vozila

GPS – (Global Positioning System) sistem globalnog pozicioniranja je sistem za lociranje i praćenje uspostavljen lansiranjem 24 američka satelita. Sistem, prvobitno namenjen u vojne svrhe, sve se više koristi i u civilne. Sateliti koji kruže oko zemlje prenose precizne informacije o vremenu i poziciji. Svaki satelit emituje signale, koje prima GPS prijemnik koji ih dekodira i obrađuje. Tako obrađeni podaci se prosleđuju u Centar za lociranje. Na osnovu tih podataka moguće je utvrditi tačnu poziciju vozila, kao i brzinu i smer kretanja.

GPS prijemnik izračunava (metodom triangulacije) svoju lokaciju na osnovu podataka koje u zadatim (programiranim) vremenskim intervalima, dobija od GPS satelita(osim tačne pozicije GPS prijemnik proračunava i niz ostalih parametara: brzinu kretanja, smer kretanja, putanju, dužinu zadate rute, udaljenost do zadate destinacije). Kada se želi preneti podatak o poziciji vozila, kontrolni centar, posredstvom komunikacionog servisa, preuzima podatke iz komunikacijskog uređaja (modema) priključenog na GPS prijemnik u mobilnom objektu. Ukoliko je uređaj za GPS praćenje vozila pod napajanjem i ako vidi satelite, tačna pozicija i ostale informacije preuzimaju se u realnom vremenu.