Automatika za kapije

Klizni mehanizmi za kapije

Automatizacije za klizne kapije dizajnirane su u nekoliko različitih varijanti. Zahvaljujući svom prelepom dizajnu i efikasnosti primene na različite veličine i tipove kapija, primenljive su na sve kapije u rasponu od 400kg do preko 2000kg težine.

Svi motori za kapije dostupni su sa mehaničkim i magnetskim graničnim prekidačima.

Klizni mehanizam za kapije BH30

Krilni mehanizmi za kapije

Automatizacije za krilne kapije dostupne su u različitim verzijama – automatizacija za krila, automatizacija za krila sa pokretnim rukama i automatizacija za podzemne krilne kapije sa relativnim temeljnim kućištima.

Svi motori za kapije konstruisani su u modernom i snažnom dizajnu i sa minimalnim uticajem na estetiku same kapije.

Krilni mehanizam za kapije BE20

Automatske rampe i barijere za parkinge i puteve

Automatske rampe predstavljaju idealno rešenje za sve automatizacije u rezidencijama, stambenim zgradama, komercijalnim i industrijskim parkinzima. Rampe za puteve su veoma uspešne usled integrisanog sistema za prioritete vozila.

Sve verzije su konstruisane u modernom dizajnu i sa minimalnim uticajem na estetiku okoline.

Pokretna rampa Agilik