Usluge tehničke zaštite

Tehnička zaštita predstavlja skup radnji kojima se neposredno ili posredno zaštićuju ljudi i njihova imovina, a izvodi se tehničkim sredstvima, uređajima i sistemima tehničke zaštite kojima je osnovna namena sprečavanje protivpravnih radnji usmerenih prema štićenim licima ili imovini.

Zakonom o privatnom obezbeđenju predviđeno je da lica koja rade na poslovima planiranja, projektovanja, kao i same implementacije sistema tehničke zaštite, moraju biti licencirani od strane Ministarstva unutrašnjih poslova.

Naše usluge

Dugogodišnje iskustvo rada u ovoj oblasti pomoglo nam je u kreiranju jedinstvenih paketa usluga koje kontinurano usavršavamo i prilagođavamo u skladu sa potrebama svakog klijenta.

Procena rizika

Procena rizika u zaštiti lica,
imovine i poslovanja

Planiranje sistema
tehničke zaštite

Planiranje realizacije ideje o sistemu tehničke zaštite

Projektovanje i nadzor

Projektovanje i nadzor nad izvođenjem
sistema tehničke zaštite

Montaža, puštanje u rad
i održavanje

Tehnička podrška i održavanje,
servisna i tehnička podrška

PanAS - Alko-test uređaji

Uslužno alkotestiranje

Uslužno alkotestiranje radnika za sva zainteresovana pravna lica