Uslužno alkotestiranje

Preduzeće PanAS d.o.o. u okviru svojih usluga sprovodi i uslužno alkotestiranje radnika za sva zainteresovana pravna lica prilikom čega poštuje sve odredbe Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu.

U svom radu naša kompanija koristi profesionalni alkotest uređaj – “DRAGER Alcotest 6820/4000” koji poseduje uverenje o overavanju merila izdato od strane akreditovanog kontrolnog tela čime se ovaj aparat svrstava u red neoborivih u sudskom postupku.

Alkotestiranje vrši službenik obezbeđenja koji je obučen i poseduje sertifikat od strane proizvođača o obučenosti za rukovanje aparatom.

Usluga se sprovodi na dva načina:

  1. Mesečni monitoring
  2. Pojedinačni test na zahtev