Kontrolni centar

KONTROLNI CENTAR – Mesto sa stalnim prisustvom osoblja u kome se primaju informacije koje se tiču nadgledanja statusa jednog ili više alarmnih sistema prema kojima se postupa po propisanim uputstvima.

Organizacijom centra za tehničko obezbeđenje automatski se smanjuje potreban broj radnika na poslovima fizičkog obezbeđenja, što je vrlo važno ako obezbeđenje posmatramo sa ekonomskog aspekta. Sve informacije o napadu na objekat, prenose se do centra gde se vrši brza i stručna obrada istih, a potom se prenosi nadležnoj službi koja vrši intervenciju.

Alarm Control Center Software

Na osnovu petnaestogodišnjeg iskustva u radu sa protiv-provalnim alarmnim sistemima naša firma je razvila softver za monitoring (praćenje) udaljenih alarmnih sistema. Radno okruženje veoma lako za korišćenje, pregledno, prilagođeno je potrebama i zahtevima korisnika. Softver nudi i mogućnost arhiviranja događaja i štampanja različitih formi izveštaja. Korisnički interfejs, konstantno se unapređuje korisnim aplikacijama koje olakšavaju rad korisnika.

Softver je razvijen u saradnji sa programerima koji su odgovorili svim zadacima i zahtevima koji su pred njih bili postavljeni. 24-Satni nadzor za protiv-provalne alarmne sisteme, test signale, nadzor ulaska/izlaska iz objekta, izveštaji, panik alarmi, nadzorni sistemi za stambene komercijalne i industrijske objekte.

sigurnosni sistemi
sigurnosni sistemi

Celokupna instalirana oprema za tehničko obezbeđenje, bilo da je reč o protiv provalnim alarmnim sistemima, sistemima video nadzora-CCTV sistemima, može da se prati, kontroliše iz jednog centra. U Centru za tehničko obezbeđenje objekata, putem računara i specijalnih programskih paketa, može se vršiti nadzor, upravljanje sistemom tehničkog obezbeđenja, servisiranje određenih funkcija sistema i sl. Veza izmedu sistema tehničkog obezbeđenja i Centra ostvaruje se putem direktne veze, poprečnih veza, telefonske linije, mobilnom telefonijom, radio vezom…

Pored brze intervencije, u centru za tehničko obezbeđenje slivaju svi događaji sa štićenog objekta koji se memorišu i čuvaju, a koji se kasnije mogu koristiti kao dokazni materijal, prezentovati klijentima kroz veliki broj različitih izveštaja o radu njihovog sistema tehničkog obezbeđenja. Pored navedenog memorišu se i sve informacije o ispravnosti sistema, svi eventualni kvarovi se brzo registruju i brzom intervencijom servisne ekipe otklanjaju.