Planiranje sistema tehničke zaštite

Plan tehničke zaštite obuhvata planiranje realizacije ideje o sistemu tehničke zaštite. Planiranje sistema je process koji sledi posle procene rizika, a prethodi projektovanju sistema.
Planiranje sistema tehničke zaštite vrši se na osnovu akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja a koji se izrađuje po standardu serije SRPS A.L2.003. Na osnovu ovog akta objekti se kategorizuju u jednu od pet kategorija. Planom sistema tehničke zaštite određuje se optimalni nivo tehničke zaštite za dati objekat.

Između ostalog, planom sistema tehničke zaštite potrebno je utvrditi povezanost drugih tehnoloških sistema na objektu, obezbeđenja sa sistemima tehničke zaštite i njihovu međusobnu prilagođenost, a naročito se utvrđuju:

  • zahtevi koje moraju ispunjavati sistemi koji nisu sistemi tehničke zaštite, ali utiču na bezbednost objekta i pouzdan rad sistema tehničke zaštite (sistem napajanja električnom energijom, rasveta i sl.)
  • građevinski i slični zahtevi od značaja za pravilan i pouzdan rad sistema tehničke zaštite (nivelisanje terena, bezbednosni razmaci, uređenje okoline i sl.).

Plan sistema tehničke zaštite, kao i Akt o proceni rizika u planiranju sistema tehničke zaštite i projektni zadatak čine sastavni deo projekta sistema tehničke zaštite.