Detektori za gas

S obzirom na dugogodišnje iskustvo na poslovima fizičko-tehničkog obezbeđenja objekata, a u cilju povećanja bezbednosti zaposlenih, proizvodnje i usluga, u našoj ponudi našli su se profesionalni alko-test uređaji pogodni za kontrolu zaposlenih na radnim mestima sa visokim stepenom rizika od povreda, profesionalnih vozača, rukovalaca raznim mašinama, na poslovima fizičkog obebeđenja objekata, građevinskih radnika, zdravstvenih radnika…

Obezbedite zaposlenima i svojim proizvodima i uslugama maksimalnu sigurnost i bezbednost!

Digitalni alkohol tester projektovan je tako da omogućava korisniku da testira sadržaj alkohola u dahu, što je povezano sa sadržajem alkohola u krvi. Duvajući u uložak na vrhu aparata, na displeju dobijete indikaciju nivoa alkohola u dahu.

DRÄGER PAC 6500

Dräger Pac® 6500

Jednogasni detektor gasova

Robusni Dräger Pac® 6500 je vaš pouzdan prijatelj u teškim uslovima. Uređaj za detekciju pojedinačnih gasova, namenjen ličnoj upotrebi, brzo i precizno meri koncentraciju CO, H2S, SO2 ili O2. Brzo vreme reagovanja senzora i snažna baterija takođe obezbeđuju sigurnost.

Dräger X-am® 2500

Višegasni detektor gasova

Dräger X-am® 2500 je specijalno kreiran za ličnu zaštitu. Od 1 do 4 gasa detektor pouzdano detektuje zapaljive gasove i pare, kao i O2, CO, NO2, SO2 i H2S. Pouzdana i potpuno sazrela merna tehnologija, otporni senzori i lako korišćenje garantuju visok nivo sigurnosti uz veoma niske troškove u radu.

Spoljna pumpa za dužine creva do 45 metara. Omogućuje za upotrebu detektora u kontroli pre ulaska u skučene prostore kao što su tankovi, okna, itd. Pumpa se startuje automatski kada se povežesa uređajem. Promena između difuzionog i pumpnog moda je brzo i lako bez upotrebe dodatnog alata.

Dräger X-am® 2500 Višegasni Detektor